opis choroby
leczenie

stowarzyszenia
alzheimerowskie
specjalistyczne środki
leczenia choroby Alzheimera
(umowy z NFZ)
lekarze specjaliści
(gabinety prywatne)
ośrodki Terapii
Zaburzeń Pamięci

urządzanie mieszkania
ćwiczenia fizyczne
żywienie

dotyczące choroby
dotyczące leczenia
dotyczące opieki
Stowarzyszenia i organizacje
alzheimerowskie w Polsce

Województwo Mazowieckie

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Adres:
ul. Rembielińskiego 8, pok. 242
09-400 Płock,
Telefon:
0-24 / 366 14 66
Informacje dodatkowe:
Raz w miesiącu odbywają się spotkania członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wraz z Caritas oraz Urzędem Miasta Płock prowadzi Dom Dziennego Pobytu. Dom znajduje się w Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Płockiej, przy ul. Sienkiewicz 54. Z chorymi pracują terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, pedagog oraz ksiądz. Dom funkcjonuje w godz. 6.30 – 21.00.


Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Adres:
ul. Królowej Jadwigi 1
26-600 Radom
Telefon:
0-48 / 333 12 22Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Adres:
ul. Chmielna 12
08-110 Siedlce
Telefon:
025 / 631 79 39
631-79-38 (w godz. 8.00 – 14.00)
E-mail:
siedlce_alz@op.pl
Informacje dodatkowe:
Stowarzyszenie prowadzi całodobowy specjalistyczny Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera (Adres: 08 140 Mordy, Ptaszki 6 A / B) Dom Pomocy zapewnia specjalistyczną opiekę lekarsko-pielęgniarską z możliwością wykonywania badań specjalistycznych. Prowadzi terapię zajęciową i rehabilitację (ćwiczenia, masaże, zabiegi). Organizuje wycieczki, ogniska, koncerty. Dom oferuje bardzo dobre warunki mieszkaniowe (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami, wyposażone w niezbędny sprzęt, przy czym mieszkańcy maja prawo o własnych mebli i dekoracji) oraz domową kuchnię. Dom dysponuje 20 miejscami przeznaczonymi na pobyt stały oraz 2 miejscami na pobyt okresowy dla członków Stowarzyszenia. W skład kompleksu wchodzi budynek socjalny, w którym znajdują się pokoje gościnne dla członków rodzin podopiecznych. W Domu znajduje się kaplica a podopieczni otoczeni są opieką duszpasterską. Do Domu Pomocy przyjmowane są osoby posiadające skierowanie z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz prywatnie bez skierowania. Miesięczny koszt pobytu wynosi ok. 1 700 zł.


Grupa Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera Barbara Zduńczyk

Adres:
ul. Zawadzkiego 3/12
96-500 Sochaczew
Telefon:
046 / 862 41 74
Informacje dodatkowe:
Spotkania Grupy odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca, o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, przy ul. Ziemowita 10.


Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Adres:
Kuznocin 67
96-500 Sochaczew
Telefon:
046 / 863 16 58 (telefon zaufania, wtorki i czwartki, w godz. 15.00 – 17.00) 861 92 82 (codziennie po godz. 18.00)
tel. kom. 501 62 99 83 (Prezes Fundacji)
E-mail:
alzheimer@muwo.pl
Informacje dodatkowe:
Fundacja oferuje porady medyczne i prawne, pomoc w zakresie opieki, rehabilitacji i pielęgnacji chorych.