Alzheimer

Czy choroba alzheimera jest dziedziczna?

Choroba Alzheimera to jedno z najpoważniejszych schorzeń dotykających osoby starsze. Ze względu na jej specyfikę pierwsze pojawiające się objawy bardzo często bywają mylone z typowymi symptomami starości. Dowiedz się, czy to choroba Alzheimera jest przekazywana genetycznie.

Choroba Alzheimera – czym jest i jak się objawia? 

Choroba Alzheimera należy do grupy schorzeń neurodegeneracyjnych wieku starczego i jest nieodłącznie związana z zachodzącymi w mózgu zmianami. Chorobie towarzyszy upośledzenie funkcji poznawczych, czyli myślenia, orientacji, pamięci czy rozumienia i dokonywania wyborów. W pierwszym okresie choroby pojawia się charakterystyczna utrata kontroli nad emocjami, zachowaniem i motywacją. 

Jak do tej pory nie jest znany dokładny mechanizm powstawania choroby, jednak wiele wskazuje na to, że jej przyczyną jest odkładanie się w pewnych obszarach mózgu (dokładnie w strukturach układu limbicznego) konkretnych rodzajów białek – beta-amylonu i białka tau. Powodują one stopniowy zanik neuronów, upośledzenie ich funkcji oraz zmniejszenie się ilości substancji, które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji w układzie nerwowym. Przekłada się to na stopniową utratę funkcji intelektualnych oraz otępienie.

Na ten moment choroba Alzheimera jest nieodwracalna i nieuleczalna. Badania wskazują na to, że w Polsce choruje obecnie około trzystu tysięcy osób, a statystyki demograficzne prognozują, że z czasem ta liczba będzie się zwiększać. Choroba zwykle dotyka osób po sześćdziesiątym piątym roku życia, a pewne badania wskazują na to, że ryzyko jej wystąpienia wzmagają niektóre choroby naczyniowe. 

Alzheimer a geny – czy możemy odziedziczyć chorobę? 

Obecnie przypuszcza się, że choroba Alzheimera jest uwarunkowana genetycznie. Wynika to z faktu, że ryzyko zachorowania jest wyższe u osób, w których rodzinie ktoś na to schorzenie cierpiał.  Naukowcy wyróżniają kilka genów, których nosicielstwo może zwiększyć ryzyko zachorowania na Alzheimera. W zależności od tego, jakich genów jesteśmy nosicielami, możemy zapaść na to schorzenie o wczesnym lub późnym początku. W bardzo rzadkich przypadkach (około pięciu procent) choroba rozpoczyna się wcześnie, czyli przed sześćdziesiątym rokiem życia. 

Dziedziczenie Alzheimera najczęściej wiąże się z przekazywaniem genów przez rodziców. Mało możliwe jest natomiast dziedziczenie z drugiej linii, czyli po dziadkach.

Chociaż jest to choroba w pewnym stopniu genetyczna, do jej powstania w dużej mierze mogą przyczynić się czynniki środowiskowe oraz styl życia. Badania dowiodły, że przypadłości takie jak nadciśnienie tętnicze czy zakrzepica żylna oraz podwyższony poziom cholesterolu mogą znacznie wzmagać ryzyko choroby.

Jeżeli w naszej rodzinie występowały przypadki choroby Alzheimera dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie badań genetycznych. Otrzymując ich wynik, będziemy mieli pewność, że jeżeli chcemy uniknąć zachorowania, warto zmienić styl życia, bowiem w ogromnej ilości przypadków nawet pozytywny wynik nie jest ostatecznym wyrokiem.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami:

+48 (14) 21 112 558

Jeśli chciałbyś abyśmy na naszym portalu poruszyli jakiś konkretny temat związany z chorobą alzheimera, napisz do nas!